Biz haqimizda

“PRIME MEDIA SOLUTION” MChJ

Kompaniyasi 2016 yilning mart oyida ta’sis etilgan va bugungi kunga qadar chet el kompaniyalari-hamkorlarning axborot tizimlari O’zbekiston bozorida mahalliylashtirish va rivojlantirish bo’yicha bir qator loyihalarni amalga oshiruvchi yagona kompaniya hisoblanadi.

Barcha loyihalar O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq, hususan "Elektron to'lovlar to'g'risida"gi va "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonunlarga asosan amalga oshiriladi.

Jamoamizning asosiy vazifalari - birinchi navbatda, fuqarolar va mulkchilik shaklidan qat’iy nazar turli tashkilotlarning axborotga bo’lgan ehtiyojlarini to’liq qondirish maqsadida ma’lumotlarni o’kazish Milliy tarmoqni rivojlantirish, hamda O’zbekiston Respublikasi yagona axborot maydonining aloqaviy asoslarini takomillashtirish va uni jahon axborot hamjamiyatiga kiritish imkoniyatlarini kengaytirish.

+

Guvohnoma

+

Litsenziya